Thông tin liên hệ chợ cư dân Vinhome

Trong trường hợp cần phản ánh hoặc giải quyết khiếu nại Qúy khách hàng liên hệ trực tiếp thông tin chợ cư dân Vinhome theo thông tin chúng tôi:

*Quý Khách hàng có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân. 

Xử lý khiếu nại tại thông tin chợ cư dân Vinhome

Ngay khi tiếp nhận được thông tin, ban quản trị Chợ cư dân Vinhome có trách nhiệm ngay lập tức kiểm tra thông tin, nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục kịp thời.
Ban quản trị có nghĩa vụ phản hồi cho khách hàng khiếu nại về kết quả giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *